Regler

Vi förbehåller oss rätten att ändra tävlingsvillkoren.

 1. Tävlingen startar 4/10 2021 och slutar 26/11 2021. Den hålls på vardagar (måndag - fredag) från 07:00 till 14:00.
(ovan hänvisas till "Tävlingstid")
 1. Alla svenska grundskoleelever i årskurs 1-4 är berättigade att delta i tävlingen. En klass måste ha minst tre elever. Om en klass är mindre ska den kombineras med en annan klass för att delta.

 2. Lärarna gör anmälan till tävlingen och eleverna går med i tävlingen som klass. För att delta behöver läraren ett gratis lärarkonto i 10Monkeys inlärningsprogram (10monkeys.com) och klasserna måste anslutas till tävlingen under lärarkontot. Instruktioner om hur man gör detta skickas via e-post till lärarna.

 3. Under Tävlingstiden får alla deltagare (lärare och studenter) fri tillgång till allt innehåll i 10Monkeys inlärningsprogram. Normalt är allt innehåll endast tillgängligt i den betalda PRO-versionen.

 4. Klasser tävlar i två kategorier för att vinna priser. Kategorierna är årskurs 1–2 och 3–4.

 5. Tävlingspoäng för klassen erhålles genom att göra matematiska uppgifter i 10Monkeys inlärningsprogram. Tyvärr kan exakta detaljer om hur poäng erhålles och beräknas inte avslöjas för att undvika missbruk av tävlingen.

 6. Tävlingspoängen är inte samma som poängen från 10Monkeys inlärningsprogram. Klassen får inte några tävlingspoäng genom att spela spelen (till exempel 10Monkeys Diver). Klassens storlek påverkar inte chanserna att vinna i tävlingen.

 7. Klasser med insamlade tävlingspoäng listas på en topplista på tävlingens webbplats. Poänglistan visar de totala poängen för hela Tävlingstiden och veckopoängen. Poänglistan uppdateras varje vardag efter kl. 14.00.

 8. Ett veckopris lottas ut för båda kategorierna (årskurs 1–2 och 3–4) bland de 10 klasser som har samlat flest tävlingspoäng under denna vecka. Totalt dras två veckopriser per vecka. Dragningen för föregående vecka genomförs varje måndag efter kl. 14.00. Vinnarna kommer att kontaktas personligen. Vinnarna kommer att kunna välja mellan två olika prisalternativ. Prisalternativen kan ses på tävlingens webbplats.

 9. Ett sista huvudpris dras bland finalisterna (totalt 20 klasser) tisdagen efter att tävlingen har avslutats. De 10 klasserna med flest tävlingspoäng från årskurs 1–2 och de 10 klasserna med flest tävlingspoäng från årskurs 3–4 går båda till lottningen om det sista huvudpriset. För att förtydliga så dras ett pris totalt. Vinnaren kommer att kontaktas personligen. Det sista huvudpriset kan ses på tävlingens webbplats. Förutom det sista huvudpriset får vinnaren också en 12-månaders gratis 10Monkeys PRO-prenumeration för hela skolan.

 10. Förutom den sista huvudprisdragningen kommer de tre klasser från båda kategorierna (årskurs 1–2 och årskurs 3–4) som har samlat flest tävlingspoäng att få en 12-månaders 10Monkeys PRO-prenumeration för hela skolan. Vinnarna kommer att kontaktas personligen.

 11. Inga priser i denna tävling kan bytas ut mot pengar.

 12. Dragningarna genomförs av arrangören. Vinnarens namn kan meddelas på Internet eller i någon annan publikation.

 13. När meddelandet om vinnaren eller ett pris avbryts på grund av att arrangören fick felaktig information eller något annat hinder, eller om deltagaren har brutit mot tävlingsvillkoren eller lagen, kommer deltagaren att uteslutas från tävlingen.

 14. Arrangören har inget ansvar gentemot vinnaren angående skador som orsakas eller påstås orsakas av att delta i tävlingen eller acceptera och använda priserna. Detta påverkar inte de rättigheter som beviljas enligt konsumentskyddslagen.

 15. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna kommer aldrig att överstiga värde eller mängd av de priser som nämns i reglerna.

 16. Arrangören har rätt att göra ändringar. Arrangören har rätt att ändra villkoren. Arrangören har rätt att avbryta hela tävlingen på grund av force majeure eller någon annan omfattande händelse.


Arrangören
Oy 10monkeys.com Ltd
FI2386393-3
Konepajankuja 1, 00510 Helsinki