Tävlingsregler 5/2 2019

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren för tävlingen. 

 

I korthet

Alla deltagare får fri tillgång till det finska inlärningsprogrammet 10Monkeys Math World under hela tävlingsperioden. Genom att spela under tävlingsperioden 11/2 - 12/4 2019 kan klasserna vinna fantastiska priser och tävlingen kulminerar i utlottningen av huvudpriset.  

Att delta i tävlingen är gratis och kräver inte att man köper produkten.

Klasserna tävlar i två kategorier för att vinna priser. Kategorierna är: Småapor (årskurs 1–2) och Juniorapor (årskurs 3–4).

Priser lottas ut varje vecka bland de 10 mest aktiva klasserna, de klasser som har fått flest poäng under veckan. Två priser lottas ut per vecka. Det ena lottas ut bland de tio mest aktiva klasserna i årskurs 1-2, det andra lottas ut bland de tio mest aktiva i årskurs 3-4. Poängjakten startar på noll i början av varje vecka, så att alla klasser har lika stor chans att vinna ett veckopris. Klassen kan bara vinna veckopris en gång under tävlingen.

Huvudpriset lottas ut bland finalisterna. Finalisterna är de tio mest aktiva klasserna, de klasser, från båda kategorier, som fått mest poäng under hela tävlingsperioden. Ett huvudpris lottas ut bland samtliga 20 finalister.

Dessutom vinner de tre mest aktiva klasserna i varje kategori automatiskt en årslicens till 10Monkeys Math World som gäller för hela skolan.

Alla deltagare får ett diplom som skickas via e-post.

Tävlingens huvudpris är fri tillgång till 10Monkeys Math World i ett helt år för hela skolan, och ett presentkort på 10 000 kronor från CDON

Tävlingsreglerna finns nedan. Information om hur licensen skickas ut, finns under punkt 6. 

Välkommen till Mattematchen!


1. Arrangör 

Oy 10monkeys.com Ltd
Y-2386393-3
Siltasaarenkatu 15, 00530 Helsingfors

(Fortsättningsvis benämnd “Arrangör”)

2. Behörighet

Alla svenska grundskoleelever i årskurs 1–4 är behöriga att delta i tävlingen. Läraren anmäler sin klass till tävlingen. Deltagarna deltar i tävlingen som en klass. När klassen anmäler sig, måste läraren registrera klassens elevantal. (Fortsättningsvis "Deltagare") 

Notera att klassen måste bestå av minst fem elever. Om klassen består av färre elever, bör den bilda ett lag med en annan klass för att delta.

 

3. Anmälningstid

Anmälan kan ske när som helst under tävlingen. Anmälan stängs när tävlingen avlustas den 12/4 2019. 

 

4. Tävlingstid

Tävlingstiden är 11/2 - 12/4 2019 mellan klockan 7:00 och 14:00 på vardagar. 

 

5. Tävlingsanmälan

Tävlingsanmälan görs via hemsidan. 

Alla klasser vars lärare har registrerat sig på hemsidan och angett korrekta kontaktuppgifter kommer att delta i tävlingen. Att delta i tävlingen är gratis och kräver inte att man köper produkten eller servicen.

Den som deltar i tävlingen ger sin tillåtelse att få namnet på sin skola publicerat på Arrangörens hemsida eller på andra kommersiella sajter och åtar sig att följa Arrangörens regler och bestämmelser. 
Det är tillåtet att registrera sig till tävlingen under hela kampanjen.

 

6. Mottagande av användarnamn och lösenord

Användarnamnet och lösenordet till programmet skickas ut en vecka innan tävlingen startar, till den e-postadress som Deltagaren angav vid registreringen. Om Deltagaren anmäler sig efter att tävlingen har startat, skickas användarnamnet och lösenordet inom de närmaste arbetsdagarna, till den e-postadress som Deltagaren angav vid registreringen.

 

7. Huvudkontot 

Alla lärare från samma skola som har anmält sig till tävlingen använder ett gemensamt konto för skolan och ett personligt lösenord. Med detta konto och lösenord kan läraren logga in till spelet på www.10monkeys.com, och skapa personliga konton för sina elever. 

OBSERVERA! Om er skola/klass redan har en full licens till 10Monkeys Math World, och/eller om er klass deltagit i Mattematchen tidigare med samma konto, kommer de nya inloggningsuppgifterna automatiskt att kopplas samman med ert tidigare konto. Lärare kan använda de nya inloggningsuppgifterna ELLER de redan existerande, gamla inloggningsuppgifterna. 

Eleven kan logga in med kontot som läraren skapat. Det är bäst att välja ett användarnamn och lösenord som eleven enkelt kan memorera. Endast läraren kan ändra en elevs lösenord, inte eleven själv.

Via huvudkontot kan lärare gå till spelet, följa elevers framsteg genom utvärderingsverktyget och hantera alla konton. Elevers användarnamn ger endast tillgång till spelet.

 

8. Att ändra lösenord

Huvudkontots lösenord kan ändras genom att logga in till programmet och gå till Användarhantering.

 

9. Tävlingsschema

1. En vecka innan tävlingen startar, får alla lärare som anmält sig till tävlingen ett e-postmeddelande med användarnamnet till skolans huvudkonto, ett personligt lösenord och instruktioner.

2. Genom att spela under tävlingsperioden samlar klassen poäng.

3. Listan över ”Hall of Fame” uppdateras dagligen efter klockan 14:00.

4. Veckopriser lottas ut varje fredag efter klockan 14:00.

5. Spelet avslutas 12/04 2019, klockan 14:00. De 10 klasserna med mest poäng från kategorin Småapor, och de 10 klasserna med mest poäng från kategorin Juniorapor, går alla vidare till final.

6. Ett huvudpris lottas ut bland finalisterna på tisdagen efter att tävlingen avslutats. 

 

10. Poänginsamling

Klasserna samlar in poäng genom att genomföra aktiviteter i 10Monkeys Math World under tävlingsperioden. I denna tävling räknas bara entusiasm! Tyvärr kan vi inte avslöja några exakta detaljer om hur poängen beräknas, eftersom vi vill undvika alla former av missanvändning under tävlingen. 

Observera: Tävlingens totala poäng är inte desamma som poängen som samlats in från Math World. Varje elev måste ha sitt eget konto. Storleken på klassen inte påverkar chansen att vinna.

 

11. Licensens upphörande 

Den fria tillgången till programmet upphör när tävlingen avslutas. Efter det bryts tillgången till spelen. Lärarna har fortsatt tillgång till programmet med samma inloggningsuppgifter som under tävlingen, även efter att tävlingen avslutats, och samma användarkonto kan återaktiveras genom att betala för licensen. Om licensen har betalats, får användaren full tillgång till produkten. 

 

12. Priser och vinster

Priserna ändras varje vecka

Två priser lottas ut varje vecka. Varje vecka får vinnarna lov att välja mellan två olika alternativ. Den aktuella veckans pris kan ses på tävlingens hemsida. Vinnarna kontaktas personligen. 

Utlottningen sker varje fredag efter klockan 14:00 under tiden som tävlingen pågår. Ett pris lottas ut till de 10 mest aktiva klasserna i årskurs 1-2, och ett pris delas ut till de mest aktiva i årskurs 3-4.  

Huvudpris och final

Mattematchens huvudpris lottas ut efter att tävlingen avslutats. 

Huvudpriset är en 12-månaders full licens till 10Monkeys Math World som gäller för hela skolan och ett presentkort på 10 000 kronor från CDON.

De tio mest aktiva klasserna, de klasser som samlat in flest poäng, från båda kategorier (totalt 20 klasser) går till final. Klassens placering kan ses i sektionen ”Hall of Fame” på Mattematchens hemsida. Ett huvudpris lottas ut bland alla finalister. Dessutom kommer de tre mest aktiva klasserna i båda kategorier, vinna en årslång licens till 10Monkeys Math World som gäller för hela skolan.

Vinnarna kontaktas personligen.

Priserna kan inte bytas ut mot pengar.

 

13. Utlottningens genomförande och möjlig uteslutning

Utlottningen genomförs av Arrangören. Vinnarens namn kan komma att annonseras på internet eller på Arrangörens Facebooksida eller i annan publikation.

När annonsen av vinnaren ställs in på grund av att Arrangören fått fel information eller det finns något annat hinder, eller om Deltagaren har brutit mot tävlingens regler eller mot lagen, kommer Deltagaren uteslutas från tävlingen. 

 

14. Arrangörens ansvar

Arrangören har inget ansvar i förhållande till vinnaren angående skador som förorsakats, eller anses ha förorsakats, genom att delta i tävlingen eller genom att acceptera och använda priserna. Detta påverkar inte de rättigheter som garanteras genom gällande lagar för konsumentskydd. 

Ansvar som Arrangören har i förhållande till Deltagarna kan aldrig överstiga värdet eller kvantiteten av de priser som nämns i villkoren.

Arrangören har rätt att göra ändringar. Arrangören har rätt att ändra villkoren. Arrangören har rätt att avbryta hela kampanjen i händelse av force majeure eller all annan obetvinglig händelse.